DORPSBELANGEN BAD NIEUWESCHANS

 

 

 


De Dorpsvergadering is op dinsdag 29 september 2020

in  De Akkerschans Aanvang 19.30 uur.

    Uitnodiging voor alle inwoners

uit Bad Nieuweschans, Hamdijk en Oudezijl

 Openbare dorpsvergadering voor inwoners.

Graag willen wij u bijpraten over diverse zaken.

Ook horen wij graag uw mening en opmerkingen. 

AGENDA

Thema

De ontwikkelingen bij 

THERMEN  BAD NIEUWESCHANS

P A U Z E

    1. Vaststellen agenda
    2. Notulen ledenvergadering dd. 12-11-2019
    3. Jaarverslag 2019 Secretaris
    4. Jaarverslag 2019 Penningmeester
    5. Kascommissie: Verslag 2019
    6. Verkiezingen: Bestuur
    7. Verkiezingen: Kascommissie
    8. Wat verder ter tafel komt
    9. Rondvraag
    10. Sluiting

Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693 hebben

stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.

 


We houden ons aan de Covid-19 afspraken.

Bij verkoudheid, griep of andere gezondheidsklachten NIET komen.

1,50 meter afstand.

Aanmeling noodzakelijk, bel of app.: 06 50 511 799 (secretaris)

of mail: dorpsbelangen.bns@icloud.com

 

De koffie wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.