DORPSBELANGEN BAD NIEUWESCHANS

 

 

 

De bestuursamenstelling sinds: 3 april 2018.

Nieuwe functieverdeling vanaf: 3 april 2018:

Peter Hagedoorn - voorzitter

Harm-Arend Meijer - secretaris

Andrea Abels - penningmeester

Pieter Spruijt - vice-voorzitter

Henk de Jonge - 2e penningmeester

Jakob Kerkhof - 2e secretaris

Anita Ooms - lid