Leefbaarheidsgelden

 

SUBSIDIEBIJDRAGEN  VOOR  LEEFBAARHEID  IN  BAD  NIEUWESCHANS. 

Het is mogelijk een aanvraag te doen bij Dorpsbelangen voor een bijdrage uit het Buurtbudget, zolang het (nog) voor enig jaar beschikbaar is.

Het buurtbudget wordt jaarlijks door de gemeente Oldambt beschikbaar gesteld voor activiteiten in de samenleving.

Aanvragen moet u schriftelijk indienen bij Dorpsbelangen Bad Nieuweschans,

Charlottestraat 19, 9693 BK  Bad Nieuweschans.     Mailen mag ook.

De aanvraag dient te voldoen aan onderstaande criteria die door de gemeente Oldambt zijn vastgesteld.

De aanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie te vergroten 

Uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd

Activiteiten in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar uitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid en uit cofinanciering of betaling van een eigen bijdrage van deelnemers

De activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidieverstrekking

Uitbetalingen vinden plaats na overleggen van nota’s e.d.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Dick Smook,

telefoon 06 20 30 38 48  of  dorpsbelangen.bns@icloud.com