Leefbaarheidsgelden

 

SUBSIDIEGELDEN  VOOR  LEEFBAARHEID  IN  BAD  NIEUWESCHANS. 

 

Ook in 2022 is het weer mogelijk een aanvraag te doen bij Dorpsbelangen voor een bijdrage uit de Leefbaarheidsgelden.

Deze worden jaarlijks door de gemeente Oldambt beschikbaar gesteld voor activiteiten in de samenleving.

 

Aanvragen moet u schriftelijk vóór 1 april 2022 indienen bij Dorpsbelangen Bad Nieuweschans,

Bunderpoort 8, 9693 CJ Bad Nieuweschans.     Mailen mag ook.

 

De aanvraag dient te voldoen aan onderstaande criteria die door de gemeente Oldambt zijn vastgesteld.

Na 1 mei zullen de aanvragers op de hoogte worden gebracht.

 

De aanvragen dienen te voldoen aan de volgende criteria:

De activiteit dient de leefbaarheid en daarmee de sociale cohesie te vergroten 

Uit de aanvraag blijkt dat de betrokkenheid van de burgers en daarmee de burgerparticipatie wordt verbeterd

Activiteiten in het kader van ontmoeting dienen aantoonbaar uitgevoerd te worden met zelfwerkzaamheid

en uit cofinanciering of betaling van een eigen bijdrage van deelnemers

De activiteit dient uitvoeringsgereed te zijn en te worden uitgevoerd in het jaar van de subsidieverstrekking

Uitbetalingen vinden plaats na overleggen van nota’s e.d.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Harm-Arend Meijer,

telefoon 06 50 511 799  of  dorpsbelangen.bns@icloud.com