Ledenvergadering 2022

 

De Dorpsvergadering is op dinsdag ……??

in  De Akkerschans Aanvang 19.30 uur.

    Uitnodiging voor alle inwoners

uit Bad Nieuweschans, Hamdijk en Oudezijl

Openbare dorpsvergadering voor inwoners.

Graag willen wij u bijpraten over diverse zaken.

Ook horen wij graag uw mening en opmerkingen. 

 

AGENDA

P A U Z E

    1. Vaststellen agenda
    2. Notulen ledenvergadering dd. 12-11-2019
    3. Jaarverslag 2019/2020 Secretaris
    4. Jaarverslag 2019/2020 Penningmeester
    5. Kascommissie: Verslag 2019/2020
    6. Verkiezingen: Bestuur
    7. Verkiezingen: Kascommissie
    8. Wat verder ter tafel komt
    9. Rondvraag
    10. Sluiting

Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693 hebben

     stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.

 

We houden ons aan de Covid-19 afspraken.

Bij verkoudheid, griep of andere gezondheidsklachten NIET komen.

1,50 meter afstand.

Aanmeling noodzakelijk, bel of app.: 06 50 511 799 (secretaris)

of mail: dorpsbelangen.bns @ icloud.com

 

De koffie wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.