Dorpsvergadering 2024

De Dorpsvergadering is op

dinsdag   november 2024

in  De Akkerschans Aanvang 19.30 uur.

    Uitnodiging voor alle inwoners

uit Bad Nieuweschans, Hamdijk en Oudezijl

Openbare dorpsvergadering voor inwoners.

T H E M A:  

 

-O-O-O-O-O-O-O-

Actuele onderwerpen n.a.v. afgelopen periode

Rondvraag

Sluiting

Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693

hebben stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.

De koffie/thee wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.