Dorpsvergadering 2023

De Dorpsvergadering is op

dinsdag 21 november 2023

in  De Akkerschans Aanvang 19.30 uur.

    Uitnodiging voor alle inwoners

uit Bad Nieuweschans, Hamdijk en Oudezijl

Openbare dorpsvergadering voor inwoners.

T H E M A:  

KLEINDIERPARK

ONTWIKKELINGEN BIJ HET HERTENKAMP

                                                 door Alexander Knoth

-O-O-O-O-O-O-O-

Verslag vergadering d.d. 25-04-2023

Woningbouw Molenbastion 

Fietspaden etc.

Glasvezel

IJsbaan

Actuele onderwerpen n.a.v. afgelopen periode

Rondvraag

Sluiting

Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693

hebben stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.

De koffie/thee wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.