Dorpsvergadering 2022

De Dorpsvergadering is op

dinsdag 22 november 2022

in  De Akkerschans Aanvang 19.30 uur.

    Uitnodiging voor alle inwoners

uit Bad Nieuweschans, Hamdijk en Oudezijl

Openbare dorpsvergadering voor inwoners.

Graag willen wij u bijpraten over diverse zaken.

Ook horen wij graag uw mening en opmerkingen. 

ONDERWERPEN  

NIEUWE  WONINGEN op  MOLENBASTION  

Dorpsbelangen heeft de PRIMEUR 

om de bouwplannen aan u te tonen

 Presentatie en informatie: Acantus en het bouwbedrijf

ENERGIE-BESPAARCOACH

Advies en subsidies door Jeroen Lefrandt  

i.s.m. Joyce Lips (financieel advies)

Mededelingen n.a.v. afgelopen periode

 Actuele onderwerpen

Rondvraag

Sluiting 

Aanwezige inwoners uit het postcodegebied 9691 en 9693

hebben stemrecht als zij zich registreren op de presentielijsten.

De koffie wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.