Bos op Houwingaham 1

Kunstwerk ‘verkleuringen

Op zeven markante plekken verspreid in het Bos op Houwingaham heeft kunstenaar Paul de Kort grote vierkante plateaus geplaatst. Hiermee heeft hij aansluiting gezocht bij de betonnen elementen zoals de trappen en de waterval die reeds sinds de aanleg in het bos aanwezig zijn. Op het begonnen oppervlak van elk plateau heeft hij met staalgruis de topografie van het Bos op Houwingaham getekend.

Door oxidatie (roest) van het staalgruis is het beton op die plaatsen verkleurd, precies zoals bij archeologische opgravingen de sporen uit het verleden als verkleuringen in de Nederlandse bodem zichtbaar worden. Paul de Kort heeft in zijn kunstwerk dit verschijnsel van verkleuringen gekoppeld aan de monumentale topografie van het Bos op Houwingaham.

De zeven plateaus zijn steeds samengesteld uit twee segmenten. De naad tussen de delen is altijd gezicht van zuid naar noord en snijdt precies door het middelpunt van het vierkante vlak. Alle plateaus zijn aangeduid op topografische tekening, zodat u zich met hulp van de kunstwerken kunt oriënteren als u door het bos op Houwingaham fietst of wandelt. 
Verdronken dorp

Houwingaham is de naam van een veenontginningsnederzetting uit de middeleeuwen. Na de Dollardoverstromingen in het begin van de zestiende eeuw is Houwingaham in de golven verdwenen en vervolgens met zeeklei afgedekt.
In de vroege middeleeuwen werd langs de kuststreek ten behoeve van de bouw van kloosters en kerken een baktechniek ontwikkeld met zeeklei. Dat leverde de zogenoemde kloostermoppen op. De steenhuizen die hier zijn gevonden waren opgetrokken uit dit materiaal.
De locaties van deze archeologische monumenten worden op de topografische tekeningen op de plateaus gemarkeerd als openingen in plakken gebakken klei (keramiek). Zo wordt de afwezigheid van de steenhuizen en de kerk op deze plek voelbaar gemaakt.

Culturele planologie
Kunstenaar Paul de Kort kreeg in 2008 opdracht van de provincie Groningen om een kunstwerk te maken voor het natuurgebied Bos op Houwingaham. De opdracht werd gegeven in het kader van het provinciaal beleid Culturele Planologie. Dit beleid – in de periode 2005 tot 2008 – had tot doel om met kunstwerken de geschiedenis van een plek of gebied op een prikkelende wijze zichtbaar en voelbaar te maken.
In 2013 is het kunstwerk geplaatst en overgedragen aan de gemeente Oldambt. Het kunstwerk wordt onderhouden door Staatsbosbeheer.